Byggeforretning ApS

Vi skaber nyt liv i gamle huse

Oplysningspligt

Kontaktoplysninger: HJB Byggeforretning ApS, Byledsgade 10, 3700 Rønne, 56950709/www.hjb-byg.dk

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger vi håndterer og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Som led i indgåelsen af aftale om opførelse/renovering af din ejendom, behandler HJB Byggeforretning, som ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger vedrørende dig. Det er oplysninger som navn, adresse, tlf.nr., e-mail.

Behandlingen sker jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra b, for at kunne sikre udførelsen af en aftale/kontrakt med dig. Desuden sker behandlingen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. f, da behandlingen er nødvendig, for at kunne gennemføre entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive brugt internt hos HJB Byggeforretning ApS og videregives kun til samarbejdsrelaterede underentreprenører, rådgivere eller offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for, at aftalen med dig kan realiseres.

Hvis det er nødvendigt for at opfylde entrepriseopgaven på din ejendom, at indsamle oplysninger hos f.eks. kommunale byggemyndigheder, vil HJB Byggeforretning ApS gøre det, med dit samtykke.

HJB Byggeforretning vil evt. tage billeder af din ejendom. Disse er til internt brug, for på bedste måde, at kunne dokumentere og udføre arbejdet hos dig.

HJB Byggeforretning ApS har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

HJB Byggeforretning ApS gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, HJB Byggeforretning behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandling og til at gøre indsigelse
  • Retten til dataportabilitet

Vi skal oplyse dig om, at du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K. hvis du mener, at HJB Byggeforretningen ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Læs evt. mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk