Byggeforretning ApS

Vi skaber nyt liv i gamle huse

Om HJB Byggeforretning

Da den unge tømrersvend Henning Johansen den 19. april 1955 startede eget tømrerfirma, havde han sikkert ikke forestillet sig, at firmaet i høj grad ville komme til at sætte sit præg på Rønne – ja, på hele Bornholm.

Men fra den spæde start har firmaet vokset sig større, så det i dag hører til blandt øens største.

Henning Johansen stod for mange veludførte byggeopgaver, der stadig præger især Rønne. Nævnes kan f.eks. Rønne Rådhus, Rønne Idrætshal, dele af Bornholms Centralsygehus, Thues Forretningscenter, Det Røde Pakhus, Sparekassen Rønne Øst, Marie Kofoedsstiftelsen, Rønne Toldkammer og Hotel Griffen.

I 1985 fik firmaet tilføjet et Eftf. Det skete, da Jens Olsen blev medejer. Siden Henning Johansens død har han ført firmaet videre. Samtidig blev Henning Johansens datter og svigersøn inddraget i anpartskredsen, således at Henning Johansens Byggeforretnings Eftf. ApS (i daglig tale: HJB Byggeforretning) i dag er et solidt foretagende.

I december 2006 startede Jens Olsen HJB Murerforretning. HJB Murerforretning ApS overtog personalet fra Mogens Kofoeds murerforretning. HJB Murerforretning havde den gang 3 medarbejder. I maj 2013 fusionerede HJB Murerforretning med HJB Byggeforretning.

Den 1. maj 2011 lavede Jens Olsen en kontrakt med Claus Stamer, som lød på, at han over en fireårig periode hvert år skulle købe en bid af virksomheden. Den 1. maj 2015 overtog Claus Stamer dermed HJB Byggeforretning ApS som eneejer.

I nyere tid har firmaet fastholdt de stolte traditioner med håndværksmæssig kvalitet i både store og mindre byggerier. Nogle af de senere års større ny- og ombygningsopgaver er Rønne Havnekontor – nyt domicil, Christiansø – Hvide Hus, Axel Sørensen – nyt domicil.

En anden tradition, der stadig holdes i hævd, er princippet om, at ingen opgave er for stor – og ingen for lille. Hos HJB Byggeforretning kan en svend den ene dag arbejde på et større boligbyggeri og den næste være ude at reparere et køkkenbord.

I de gode gamle dage var det et princip, at kunden – stor eller lille – aldrig måtte lades i stikken.

Dette og andre gode håndværksmæssige traditioner bestræber vi os på at videreføre og leve op til hos HJB Byggeforretning.

Ved starten af år 2016 var der 19 tømrersvende, 3 tømrerlærlnge, 4 murersvende og 3 murerlærlinge.

HJB Byggeforretning udfører alt indenfor:

HJB Byggeforretning er tilsluttet Byggeriets Arbejdsgivere.