Byggeforretning ApS

Vi skaber nyt liv i gamle huse

Renoverings opgaver

Byggefirmaet med store renoveringsopgaver – Det er også HJB Byggeforretning.

På Christiansø har vi bl.a. foretaget en renovering af vægpaneler på den flere hundrede år gamle forvalterbolig for farvandsvæsenet. Det var en meget spændende og også meget krævende opgave.

Bag flere lag pap og tapet fandt vi resterne af en panelbeklædning. Det blev besluttet at genskabe panelerne, som de må have set ud den gang, da fæstningen i en fjern fortid var i funktion efter hensigten.

Det indvendige murværk var i øvrigt kalket, og der blev afdækket flere dekorationer, som nu er opmålt og registreret af en konservator, inden de påny er blevet tildækket måske med henblik på senere renovering.

Ligeledes har vi renoveret og lagt nye tagspåner af træ på tårnet på Frederiksø, hvor langt det meste træværk er lige så godt i dag, som dengang det blev bygget i 1685. Lille Tårn er i øvrigt blandt de mest karakteristiske og yndede mål for de op imod 100.000 turister, der årligt gæster Ertholmene.

Blandt andre tilsvarende opgaver inden for de senere år kan nævnes, at HJB har renoveret møllehatten og vingerne på Svanemøllen i Svaneke. Derudover har vi renoveret Stenbrudsgården i Nexø, så man har bevaret de bedste bygningsmæssige detaljer, samtidig med, at der er gjort plads for en moderne institution, nemlig Bornholms Forskningscenter.

Det er en stor interesse for de gode, gamle håndværksmæssige traditioner og færdigheder, der danner baggrund for HJB’s engagementer i sådanne og mange andre renoveringsopgaver og projekter, udført for offentlige myndigheder og institutioner.

Byfornyelses projekter

Af andre byfornyelsesprojekter, som HJB har udført, kan nævnes:

• Sandflugtsvej 22, 3700 Rønne
• Olsgade, 3700 Rønne
• Søborgstræde 6, 3700 Rønne
• Søborgstræde 5, 3700 Rønne, Se diplom (PDF)
• Grønnegade 2, 3700 Rønne
• Hedningestræde 6, 3700 Rønne
• Lejerbo Hasle
• Ll. Mortensgade 1B, 3700 Rønne
• Sdr. Alle / Løkkegade, 3700 Rønne
• Boliger på Chr. Ø
• Kro – Renovering